درباره ما

صنایع کاغذ سازی قائمشهر؛کارخانه ای با ۴۰ سال قدمت ؛ کارخانه ای که ازآن به عنوان قطب صنعت واقتصاد مازندران یاد می شود؛ بعد از۱۵ سال رکود وتعطیلی؛ اینک دوباره اوج گرفته وچرخ های تولید درآن به گردش درآمده وخبرمسرت بخش این که تا پایان سال ۹۷ درسه شیفت کامل اقدام به تولید محصولات خواهد کرد که این امر موجب اشتغال دهها تن ازجوانان وجویندگان کار خواهد شد!

“حریر” تا صنایع کاغذ سازی قائمشهر:

صنایع کاغذ سازی قائمشهر،آبان ۱۳۵۵ درقالب شرکت سهامی خاص تاسیس ودراداره ثبت شرکت­ها ومالکیت صنعتی به نام شرکت صنایع کاغذ سازی “حریرشاهی” به ثبت می رسد.با برگزاری مجمع عمومی فوق­العاده شرکت درآبان ۱۳۶۱ ؛ به نام شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهرتغییرنام داده ودو سال بعد ازتهران به قائمشهرمنتقل ومرداد ۱۳۷۰ شخصیت حقوقی آن ازسهامی خاص به سهامی عام تغییر واساسنامه جدید شرکت به تصویب می­رسد.

هدف ازتاسیس:

این مجموعه با هدف تولید انواع کاغذ، دستمال وحوله کاغذی وسایرمحصولات بهداشتی ساخته شده ازکاغذ ومشتقات آن، واردات مواد اولیه ماشین آلات موردنیازومواد ساخته شده، فروش محصولات تولیدی وانجام هرگونه عملیاتی بوده که برای مقاصد شرکت مفیداست، ضمن آن که واردات وصادرات وخرید سهام شرکت­ها نیزازدیگراهداف تاسیس کارخانجات کاغذسازی قائمشهربه شمارمی­رفته است.

تنوع محصولات تولیدی:

این شرکت درحال حاضر تولید محصولات سلولزی شامل انواع دستمال جیبی وماشینی، دستمال سفره وتوالت،دستمال حوله کاغذی، انواع دستمال جعبه­ای و اقتصادی وانواع لیوان کاغذی بوده وبا برندهای “سرو، پرژن، ونوشه” محصولات خود را به بازارعرضه می­کند.
براساس پروانه بهره برداری اخذ شده روند تولید دراین شرکت بزرگ دولتی ماه به ماه بهبود وافزایش یافته به گونه ای که درسه ماهه دوم سال جاری، میزان تولیدات نسبت به سه ماهه اول رشد ۵۰ درصدی را تجربهمی کند.
شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهربه منظور استفاده هرچه بهتر ازظرفیت های خالی خود جهت تولید محصولات سلولزی پس از رایزنیمتعدد با سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان مازندراننسبت به اخذ مجوز  PRPsاقدام و با کسب رتبه A از معاونت غذا و دارو موفق به انعقاد قرارداد تولید محصولات کارمزدی با شرکت­های معتبر همچون شرکت محصولات کاغذی لطیف(زیر مجموعه شستا) و شرکت لیو صنعت پاسارگاد تامین کننده اصلی فروشگاه­های زنجیره ای شهروند و چندین شرکت دیگر گردید و با احتساب تولید محصولات شرکت، در ۶ ماهه دوم سال جاری حجم تولید به۱۵۰ تن در ماه خواهد رسیدکه این ظرفیت تولید نیازمند افزایش تعداد پرسنل در بخش­های مختلف کارخانه خواهد بود که در مرحله اول مجوز تا ۱۰ نفر از طرف هلدینگ آتیه صبا صادر گردیده است که با هماهنگی­های صورت گرفته مقرر شد تا استخدام نیرو بر اساس بخشنامه مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی مبنی بر “جذب نیرو در شرکت­های تابعهصرفا از سامانه فرزندان غیر شاغل بازنشستگان تحت پوشش صندوقباشد” صورت پذیردو امید است با دریافت سرمایه در گردش مناسب و توسعه فروش محصولات بتوان تا پایان سال ۹۷ شاهد استفاده از ظرفیت کامل شرکت در باشیم تا موجب اشتغالزایی دهها تن از جوانان و جویندگان کار در منطقه باشیم.

همت بالای مسئولان صندوق بازنشستگی، شرکت سرمایه­گذاری آتیه صبا و …

درسال های اخیربه تعطیلی کارخانه ها عادت کرده ایم واین که دیگرمنتظربازگشایی مجدد واحد تعطیل شده نباشیم! اما درسال ۱۳۹۰ اتفاق مبارکی  برایشرکتصنایعکاغذسازیقائمشهررخمیدهدواینروندتداوممی­یابدتا…
این شرکت درسال ۱۳۹۰ و بر اساس ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مشمول قانون نوسازی صنایع قرارگرفته وبا حمایت های همه جانبه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا وصندوق بازنشستگی کشوری مجددا به چرخه تولید واشتغال زایی بازمی گردد؛زمین کارخانه قدیمی شرکت که هم اکنون درمرکزشهرواقع شده محل مناسبی برای تولید نیست اما ارزش افزوده بالایی خواهد داشت اگرتغییر کاربری درآن صورت گیرد.
درسال ۱۳۹۲، قطعه زمینی به مساحت ۵۶۹۰ مترمربع درشهرک صنعتی سنگتاب درشهرستان سیمرغ خریداری وتا سه سال بعد عملیات ساخت سوله وخرید وانتقال ماشین آلات انجام وبالاخره ۷ شهریور۱۳۹۶ ودرهفته دولت وبا حضورمسئولان کشوری واستانی؛صنایع کاغذ سازی قائمشهرباردیگرفعالیت­های تولیدی خود را آغاز وزمینه اشتغال ۱۰۰ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم گردید.

همتی عالی برای خروج ازبن بست ها:

افزایش حجم تولید ونیازبه سرمایه درگردش شرکت؛ مسئولان صندوق بازنشستگی کشوریو هلدینگ آتیه صبا  را برآن داشت که مصوبه افزایش سرمایه شرکت از۶۹۰۰ میلیون ریال به ۱۲۶۹۰۰ میلیون ریال را اجرایی نموده وگام بلندی را برای رونق تولید واشتغال بردارند؛ ضمن آن که تلاش مضاعف برای خروج شرکت ازمفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت و حضورمجدد این واحد قدیمی دربورس اوراق بهادار، صورت گرفته است که در آینده­ای نزدیک اخبار خوشایندی به اطلاع دوستان خواهیم رساند.

بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

آقای دکترجمشید تقی زاده مدیرعامل پرتلاش صندوق بازنشستگی کشوری که نقش به سزایی دراوج گیری دوباره صنایع کاغذ سازی قائمشهرداشته؛ در مهر ماه سال جاری درراس هیاتی ضمن بازدید ازبخش های مختلف کارخانه درنشستی با مدیران واحد؛ تاکید کردند: تلاش بنگاه های تولیدی تحت پوشش صندوق ازجمله صنایع کاغذ سازی قائمشهر؛ افزایش تولید وتنوع بخشی به محصولات باشد.
ایشان تصریح کردند: بابت فروش محصولات این شرکت نگرانی نداریم وبه همه شرکت های زیرمجموعه تکلیف می کنیم که نیازخود را ازهمین بخش های تولیدی تامین کنند.
دکترتقی زاده با بیان این مطلب که  سیاست  کلیصندوقبازنشستگیکشوری،خروجازبنگاهداریاست،گفت: اولویتنخستماخروجازبنگاههایزیاندهوکمبازدهمیباشدکهاینامردرراستای سیاست های دولت وتاکید برمدیریت دارایی بازنشستگان درحال اجراست.
تقی زاده با اشاره به ابلاغ سیاست های ۱۹ گانه این صندوق به مدیران هلدینگ ها وشرکت های تابعه گفت: درحوزه بنگاه داری، سود یکی از اولویت های صندوق بازنشستگی است واگرشرکت ها نتوانند این مهم را محقق نمایند،ازنظر ما جزو شرکت های زیان ده و کم بازده هستند وبراین اساس پس ازقیمت گذاری ازطریق بورس وفرابورس باید به بخش های غیر دولتی که دارای اهلیت هستند، واگذار شوند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید براین مطلب که سیاست کلی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ایجاد اشتغال وفقرزدایی است، اظهارداشته: هدف ما درصندوق بازنشستگی ارایه خدمات به بازنشستگان کشوری است که جمعیتی بالغ بریک میلیون و۳۷۰ هزارنفر را شامل می شود ودرآینده ای نه چندان دور این جمعیت افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
مدیرعامل صنایع کاغذ سازی قائمشهربا اظهارامیدواری ازدستاوردهای مثبت دیدارآقای تقی زاده وهیات همراه ازاین شرکت ؛ می گوید: با توجه به روند رو به رشد تولید، نیازبه جذب نیروی کارحس شد وازهمین رو ازطریق رسانه ها وجراید استانی فراخوان جذب نیرو داده ایم که البته با توجه به دستورالعمل جناب آقای دکترتقی زاده؛ استخدام فرزندان بازنشستگان صندوق کشوری دراولویت کاری ما قرارگرفته است.

آتیه صبا

هیئت مدیره

آقای کاملی

مدیرعامل

آقای زمانی

مدیر مالی

آخرین خبر ها

سخن مدیرعامل

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

برخی از محصولات

فهرست